Επένδυση ζωής!
Header image

Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Αυτοψία του χώρου και προκαταρκτική αξιολόγηση επενδυσης
  • Πλήρη τεχνοοικονομική ανάλυση της επένδυσης
  • Τρόπους χρηματοδότησης της επένδυσης
  • Σύνταξη, κατάθεση και παρακολούθηση του φακέλου αδειοδότησης
  • Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμου
  • Λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης όπου απαιτείται

Σε όλα τα παραπάνω θέματα χρησιμοποιείται μία ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων επιστημόνων (μηχανικοί, οικονομολόγοι, νομικός κλπ.), οι οποίοι εγγυώνται για την επιτυχία της επένδυσής σας.